ANNONS

EU-kommissionens förordning beträffande utsläppsnormen Euro 6 har nyligen antagits, vilket gör det möjligt att registrera fordon enligt den nya normen. Scania har redan börjat leverera Euro 6-lastbilar till kunder runtom i Europa. Första leveransen skedde i Nederländerna i februari, och nu har även Scanias Euro 6-lastbil registrerats i Sverige. Schweiz och ett flertal andra europeiska länder öppnar för registrering under de kommande veckorna.
Den nya Euro 6-normen för utsläpp från tunga fordon träder i kraft inom EU och i vissa angränsande länder från 31 december 2012 för nya fordonsmodeller och ett år senare för samtliga fordon. Scania har levererat lastbilar som uppfyller utsläppskraven enligt den nya normen under nästan ett års tid, men det är först sedan EU-förordningen antagits som bilarna kan registreras som Euro 6-fordon.

För att påskynda övergången, utvidgade och ökade den tyska regeringen nyligen det statliga investeringsstödet till transportnäringen till att omfatta
Euro 6-fordon, som väsentligt minskar utsläppen. Parallellt diskuteras också en ny, mer gynnsam taxa för Euro 6-fordon på landets motorvägar. Stödet bidrar i hög grad till att kompensera för den ökade kostnaden som denna nya teknik innebär.
– Scania välkomnar det tyska beslutet som stöttar kunder som vill investera i renare teknik, säger Martin Lundstedt, Scanias försäljnings- och marknadsdirektör.
Oberoende jämförande tester i branschmedia har nyligen bekräftat vad Scania hävdade i samband med lanseringen – att bränsleförbrukningen för en lastbil med Euro 6-motor inte är högre än för Euro 5. I själva verket visar testerna att förbrukningen med Euro 6 till och med är något lägre vid identiska körförhållanden.
I mars 2011 blev Scania den första tillverkaren att lansera lastbilar med Euro 6-motorer på marknaden. Därmed har framsynta åkerier fått chansen att tidigt investera i den renaste utsläppstekniken. Genom en mängd nyskapade tekniska lösningar kan utsläppen väsentlig minskas. Utsläpp av kväveoxider och partiklar minskar med cirka 80 procent jämfört med dagens Euro 5-norm.
Scania erbjuder i dag Euro 6-motorer på 440 och 480 hk, främst för lastbilar i fjärrtrafik, med även för andra transportuppgifter, och kommer successivt att öka utbudet till att omfatta lastbilar för alla tillämpningar.
Euro 6 innebär det första steget mot en gemensam världsstandard för utsläpp som omfattar Europa, Nordamerika och Japan. Därmed underlättas samordningen och utvecklingen av framtida utsläppsnormer.