ANNONS

Från och med hösten 2012 erbjuder Svenska Skogsplantor 100 procent förädlat plantmaterial i Götaland och Svealand. Detta gäller till en början täckrotsplantor men från och med hösten 2013 även TePlus-plantor.
– Våra bästa fröplantager producerar idag frö som har en tillväxt på drygt 20 procent, säger Finnvid Prescher, fröchef på Svenska Skogsplantor.

Att Svenska Skogsplantor kan leverera elitfröer i denna omfattning är en milstolpe och en kvalitetsstämpel på att bolagets plantor håller högsta kvalitet. SSP:s övriga plantor ligger i intervallet 12-16 procent bättre tillväxt än ortens gran. Totalt levererar Svenska Skogsplantor 130 miljoner plantor per år.
– Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder drygt tre miljoner granplantor av den allra bästa sorten, det vill säga granplantor som har en tillväxt högre än 20 procent jämfört med ortens gran, säger Hans Thyr, marknadschef på Svenska Skogsplantor.

Elitfröerna kommer från Svenska Skogsplantors egna plantager som anlades på 1990-talet och som nu börjar leverera frö. Dessa ger en genetisk vinst – det vill säga en ökad tillväxt – i samma storleksordning som de branschgemensamma TreO(tredje omgången)–plantagerna som beräknas producera frö först om tio år. Hög genetisk vinst kan direkt översättas i kortare omloppstid.