ANNONS

En ny studie från Fores visar hur utsläppen kan minskas med en fullt finansierad grön skatteväxling. Bland förslagen finns ett premie-avgiftssystem för personbilar och en skrotningspremie för lastbilar. Alla förslag baseras på synliga styrmedel med direkt effekt i plånboken.
– En grön skatteväxling borde vara den mest självklara reformen, men trots stöd i flera politiska läger förefaller den svårt att omsätta i praktisk handling. Därför presenterar vi idag ett konkret, enkelt och fullt finansierat förslag som kan genomföras direkt. Vill regeringen ta ansvar för Sveriges ekonomi kan vi inte se något skäl till att avstå från en åtgärd som skulle vara positiv före både ekonomin och miljön, säger Martin Ådahl, chef för tankesmedjan Fores.

Studien fokuserar särskilt på utsläppen från transporter och bostäder, som inte omfattas av handelssystemet EU ETS. När det gäller transporter har Sveriges utsläpp ökat sedan 1990 och Fores föreslår där flera olika åtgärder.
– Styrmedel får mesta möjliga effekt om de görs synliga och får en direkt effekt i plånboken. Genom att en premie eller avgift läggs på priset vid inköpet drivs teknikutvecklingen snabbare framåt, säger Daniel Engström Stenson, en av författarna till studien.

Utsläppen inom transportsektorn har sedan 1990 ökat med 10 procent. Särskilt stor är ökningen från tung trafik, 35 procent. En höjning av koldioxidskatten är nödvändig. En höjning med 1 eller 2 kronor/liter beräknas på kort sikt inbringa 6,4 respektive 12,3 miljarder kronor i skatteintäkter. Utsläppen minskar då med 500 000 respektive 960 000 ton.
Koldioxidskatten syftar till att korrigera ett beteende och intäkterna ska därför användas för en grön skatteväxling och underlätta omställningen i  transportsektorn, inte som en fiskal skatt. Därför bör skattebefrielsen av biodrivmedel fortsätta.

Kilometerskatt för tunga lastbilar. En miljödifferentierad (baserat på euroklasser och vikt) kilometerskatt skulle innebära en intäkt för staten om minst 4,7 miljarder årligen. Intäkterna kan exempelvis användas till en bonus på 100 000 kronor till dem som byter en äldre lastbil till en ny i högsta miljöklass eller underhåll av järnvägsnätet.

Villkorad lastbilspremie, utformad som en form av skrotningspremie, där ägarna av de tiotusen första lastbilarna som skrotas ges en bonus på 100 000 kronor om de väljer att köpa en ny lastbil i högsta miljöklass (nu Euro V och den frivilliga EEV). Förutsättningen är att de lastbilar som skrotas är av en miljöklass lägre än Euro IV. Premien skulle kosta 1 miljard kronor, vilka kan tas av intäkterna från kilometerskatten.
I nuläget saknas en klassificering av koldioxidutsläpp. En sådan behöver komma på plats så snart som möjligt. Då kan den villkorade lastbilspremien utökas till 500 000 kronor för de 2000 först sålda lastbilarna med avsevärt, exempelvis 25 procent lägre, utsläpp än genomsnittet.

Mer information finns på Fores hemsida.