ANNONS

Ekonomin pekar nedåt för den finländska skogsindustrin i år, men nästa år ser det ljusare ut. Det spår forskningsinstitutet Pellervo Economic Research.
Pappersindustrin får se minskad produktion och export. Produktionen av sågade trävaror sjunker med en procent till tio miljoner kubikmeter, beroende på försvagad inhemsk marknad för husbyggen.

Även rundvirkespriserna sjunker under 2012, enligt Pellervo. Sågtimmerpriserna beräknas sjunka med två procent och massavedspriserna med fyra procent. Privata skogsägares lönsamhet vid försäljning av rotposter sjunker.

Trots sjunkande priser på rotposter väntas fastighetspriserna bli högre i södra Finland, eftersom efterfrågan är stor. I övriga delar av Finland sjunker priserna på skogsfastigheter på grund av den vikande marknaden för rundvirke, spår Pellervo.

2013 kan bli ett bättre år för skogssektorn. Pellervo tror att efterfrågan på papper till viss del normaliseras, tack vare ekonomisk återhämtning i Europa.
För trävarornas del betyder en vändning uppåt i byggandet i Europa att både produktion och export ökar. Priserna på rundvirke och rotposter vänder svagt uppåt. För massa ser det dock fortsatt mörkt ut.