ANNONS

Träbyggande, turism och kompetensförsörjning står i fokus för Skogsriket nästa år.
Regeringens satsning på Skogsriket har precis fyllt ett år och inför nästkommande år har tre fokusområden stakats ut, meddelade landsbygdsminister Eskil Erlandsson på Skogsnäringsveckan i Stockholm.
För det första handlar det om att få unga människor att satsa på skogliga utbildningar.
– Det krävs kompetenta tjejer och killar på alla nivåer i skogen. Det är en riktig utmaning, sa Eskil Erlandsson (C).
Det andra arbetsområdet är träbyggande. Landsbygdsministern sa att han vill se fler och högre byggnader i trä. Inte minst eftersom det skapar jobb på landsbygden. Den tredje grenen inom Skogsriket som står i fokus nästa år är turismen. Tillsammans med näringsdepartementet pågår ett arbete att utveckla ”exportmogna destinationer”, sa landsbygdsministern.