För att öka möjligheterna till jobb och tillväxt i mälardalsregionen planerar NCC en stor logistik- och företagspark i den nya hamnen. Satsningen hade varit omöjlig utan Högsta domstolens beslut.
Högsta domstolens besked om att inte ge prövningstillstånd för hamnbygget vid Norvikudden i Nynäshamn gör nu att NCC kan påbörja byggplaneringen av en stor logistik- och företagspark.
– Vi tror på läget och ser stora möjligheter till företagsetableringar, vilket i än högre grad kommer att öka tillväxten och skapa arbetstillfällen. En sådan satsning hade varit omöjlig utan en storhamn, säger Maria Zimdahl, regionchef på NCC Construction, Stockholm/Mälardalen. 

NCC Construction har fått i uppdrag att projektera för storhamnen. I kontraktet ingår även en förtursrätt på själva hamnbygget. I anslutning till hamnen planerar NCC en logistik- och företagspark på 450 000 kvm egen mark, vilket motsvarar knappt 65 fotbollsplaner. För Maria Zimdahl kom därför Högsta domstolens beslut som en skänk från ovan.
– Ett mycket positivt besked, inte bara för NCC utan för hela mälardalsregionen. Ett stort antal arbetstillfällen står på spel, både på kort och på lång sikt, för att inte tala om vinsterna för miljön när vägtransporterna minskar. Storhamnen i Norvik kommer bidra till en miljömässigt hållbar tillväxt, säger Maria Zimdahl, regionchef på NCC Construction, Stockholm/Mälardalen.