ANNONS

För att få tag i mer virke inför Södra lokala marknadspremier på såg timmer.
– Vi lägger på en rejäl slant, säger skogsdirektören Håkan Svensson.

Södra har välfyllda lager med barrmassaved, men har regionalt låga lagernivåer på barrsågtimmer. Kontrakteringen på slutavverkning är lägre än normalt.
– Det beror på konkurrenssituationen, stormarna och på hur mycket våra egna sågar sväljer. Får vår del gäller också att inte transportera ihjäl kalkylen utan stimulera fram virket där vi som bäst behöver det, säger Håkan Svensson.

– Det innebär att vi inför marknadspremier på barrsågtimmer lokalt. Premien är tillfällig för att lokalt lyfta kontrakteringen till normal nivå. Vi uppmanar därför skogsägarna att snarast kontakta sin inspektor för ytterligare information.

Varför inte höja prislistan?
– Det är ett alternativ, men prislistor gäller över en längre period. Det här ser vi som en tillfällig insats under en väldigt kort period. Premierna är lite högre och lite mer spetsade.