ANNONS

Haldex omorganiserar bolaget till en funktionell organisation och genomförs med omedelbar verkan. Koncernledningen kommer i samband med detta även att utvidgas till att inkludera två nya funktioner ”Business Development” och ”Global Sourcing & Logistics”.
Haldex nya funktionella organisation har som syfte att minska komplexiteten och optimera processerna genom hela värdekedjan, från FoU till den slutliga kundprodukten. Den nya funktionella organisationen kommer omgående att ersätta den befintliga organisationsstrukturen med affärsområdena Air Controls och Foundation Brake.
Koncernledningens sammansättning kommer att återspeglas av den organisatoriska förändringen och kommer innefatta de två nya funktionerna ”Business Development” och ”Global Sourcing & Logistics”.

Paul Bale, tillsätts som SVP, Business Development. Paul kom till Haldexkoncernen år 2000 och har sedan dess haft flera ledande chefsbefattningar inom företaget. Paul har stor erfarenhet av och kunskap om Haldex produkter och marknader.
Bjarne Lindblad, tillsätts som SVP, Global Sourcing & Logistics. Bjarne har omkring 10 års erfarenhet inom Haldex och har haft flera ledande chefsbefattningar som Controller och inom Sourcing på företaget.
Ulf Ahlén, VD och koncernchef, säger: ”Den nya funktionella organisationen är ett naturligt steg i vår ständiga ambition att minska komplexiteten och att effektivisera företaget. En funktionell organisation förenklar förverkligandet av en långsiktig FoU-strategi, rationalisering av leverantörsnätverket och stöder det kontinuerliga arbetet med att standardisera affärs- och produktionsprocesserna.”

– Jag välkomnar också Paul och Bjarne till koncernledningen. Pauls omfattande produkt- och teknikkunskaper tillsammans med Bjarnes gedigna erfarenhet av strategiskt inköp kommer att tillföra värdefull kompetens och kreativitet i koncernledningen ”, säger Ulf Ahlén.

OBS: Denna omorganisation kommer inte att ha någon större effekt på det format enligt vilken Haldex kvartalsrapportering sker.