ANNONS

Lastbilssläp som är utrustade med extra breda singelhjul ger bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan än dagens transportteknik. En åkare kan under ett år spara 35 000-40 000 kronor på ett byte till singelhjul, främst beroende på att bränsleförbrukningen minskar med cirka fyra procent.
Det visar tester genomförda vid Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut, i samarbete med Michelin och Trafikverket.
För att undvika spårbildning på skogsvägarna är det viktigt att man kombinerar singelhjulen med ett lägre lufttryck.   Skogforsks studier visar att extra breda singelhjul (455 mm breda däck) i kombination med CTI, Central Tyre Inflation, skulle ge lägre bränsleförbrukning, stabilare släp och bättre livslängd på däcken.
 
Med CTI kan föraren variera däcktrycket på ett fordon. När man sänker däcktrycket ökar däckens anläggningsyta och då minskar marktrycket. En virkesbil med CTI kan köra med fullt lass på vägar som annars skulle ha begränsad framkomlighet.  
– Det är extra breda singelhjul i kombination med CTI-system som ger den förbättrade ekonomin och den minskade miljöpåverkan, säger Gustaf Röhfors som genomfört studien vid Skogforsk.
 
Projektet har letts av Skogforsk och studien har genomförts som ett examensarbete vid SLU. Arbetet har finansierats av Trafikverket, Michelin och Skogforsk och genomfördes i augusti 2010 norr om Uppsala.