Bättre arbetsmiljö, längre hållbarhet och lägre koldioxidutsläpp. Det är några av fördelarna med NCC Green Asphalt som ska läggas längs riksväg 50, mellan Mjölby och Motala i sommar.
Bygget av riksväg 50 är i full gång och i sommar är det dags att börja asfaltera stora delar av vägen. 120 000 ton läggs i år och 30 000 ton nästa år. Asfaltering är alltid en belastning för både människa och miljö, men med NCC:s klimatvänligare asfalt minskas belastningen betydligt.
– Miljöaspekten är bara en av många fördelar. Asfalten håller också längre, vilket minskar behovet av underhåll. Vi beräknar att riksväg 50 bara kommer att behöva ny beläggning en gång på 20 år, säger Steve Tingström, NCC Roads platschef för beläggningsarbetena.

NCC Green Asphalt tillverkas med en temperatur på ungefär 120 grader, vilket ska jämföras med vanlig asfalt som tillverkas vid 170 grader. Det betyder bättre arbetsmiljö för vägarbetarna förbättras eftersom det utvecklas mindre rök och lukt. Den lägre temperaturen innebär även betydande minskningar av koldioxidutsläpp.
– I kontraktet ingår att ansvara för vägunderhållet i 20 år och det är därför vi har valt den klimatvänligare asfalten. Vi tror stenhårt på den. Varje gång vi kan undvika vanlig asfalt minskar dessutom koldioxidutsläppen med 30 procent. Därför är det glädjande att både Trafikverket och Sveriges kommuner allt oftare väljer NCC Green Asphalt, säger Steve Tingström.
Under 2011 fördubblade NCC sin produktion av klimatvänligare asfalt, bland annat genom att antalet anpassade asfaltverk utökades från 11 till 18. Ytterligare nio verk tillkommer under 2012.