ANNONS

Att ha extra breda singelhjul på timmerbilar, kombinerat med variabelt däcktryck, sänker marktrycket avsevärt och räddar dåliga vägar. Förutom att bärigheten på skogsbilvägar ökar kan samtidigt bränsleförbrukningen minskas. Enligt försök som Skogforsk lett skulle en åkare kunna minska bränslekostnaden med 35 000-40 000 kronor på ett år genom att byta till singelhjul.

Vid försöken användes 455 millimeter breda däck med CTI, Central Tyre Inflation, där föraren med en knapptryckning kan ändra lufttrycket i däcken. När ekipaget kör upp på en svagare väg sänks trycket i däcken och anliggningsytan mot marken blir större. Man kan då köra med fullt lass på vägar som annars inte skulle klara det utan att skadas.