ANNONS

Holmen Timbers furusåg i Iggesund är efter Dagmar-stormen på väg på mot ett produktionsrekord på cirka 320 000 kubikmeter, nästan 20 000 mer än under fjolåret.
– Vi arbetar maximalt, säger Håkan Lindh, vd för Holmen Timber.

Torkningen är en begränsande faktor men planerna på att förlägga viss verksamhet till den i dagarna nedlagda Tjärnvikssågen, ägd av SCA:s och Perssons Invests Gallo, förverkligas inte.
– Det blir för långa transporter och bär sig inte, förklarar Håkan Lindh.

På sikt finns ambitioner om att fördubbla produktionen i Iggesund, man jobbar vidare med planeringen för det. Flödet av talltimmer har blivit enormt efter stormen Dagmar och ännu ligger stora volymer kvar obearbetade i skogen samt lagrade. Bland annat Holmen Skog och Mellanskog har periodvis fått begränsa avverkningen av stormvirke på grund av att industrierna inte kan ta emot allt.