ANNONS

Ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete bidrar till företagets lönsamhet. Det konstateras i en undersökning utförd av Sveriges Åkeri­företag där 141 åkeriföretag med systematiskt trafiksäkerhetsarbete har tillfrågats.
I undersökningen som utfördes i februar­i i år konstateras att flertalet av företagen nått sina trafiksäkerhetsmål:
Hög eller högsta måluppfyllelse anges­ för bilbältesanvändning av 85 procent, när du följer hastighetsbestämmelserna av 84 procent, följer överlastbestämmelser till 85 procent, för felfria fordon 82 procent, följer kör- och vilotidsbestämmelser till 71 procent och för minimering av olyckshändelser 88 procent. Dessutom anger 84 procent av företagen­ att trafiksäkerhetsarbete bidrar­ till kundnöjdhet och 72 procent att det bidrar­ till företagets lönsamhet.
– Vår slutsats är att systematiskt trafik­säkerhetsarbete baserad på kända ISO ledningsprinciper ger ett mycket bra utfall, både för företaget själv, men naturligtvis­ också för samhället. Att även företagets­ kunder är nöjda gör att alla är vinnare i trafiksäkerhetsarbetet, säger Mårten Johansson teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Företagen i undersökningen har också fått tillfälle att ge sina viktigaste råd till andra trafikanter för att höja trafik­säkerheten:
• Använd bälte och kör lugnt.
• Respektera alla i trafiken.
• Tidsvinsten blir inte så stor om man ökar hastigheten. Så håll hastigheten.­
• Föregå med gott exempel.

Sveriges Åkeriföretag tog år 2003 fram en trafiksäkerhetsstandard baserad på ledningsprinciperna i ISO 14001 och har certifierat ett stort antal företag­ enligt denna standard. I genomsnitt har dessa företag sex års erfarenhet av certifierat trafiksäkerhetsarbete. Nästan­ alla är också kvalitetscertifierade enligt­ ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Företagen som deltagit i undersökningen sysselsätter cirka 7 800 anställda direkt eller indirekt via samverkansformer som gemensam marknadsorganisation, exempelvis lastbilcental.
 Från år 2012 certifierar Sveriges Åkeri­företag ledningssystem för trafiksäker­het enligt ISO 39001. Sveriges Åkeriföre­tag certifierade den 28 mars 2012 det första företaget, Närkefrakt, enligt DIS ISO 39001.