ANNONS

I år var Sverige och Sveaskog för första gången värd för den internationella konferensen för Europas statsskogsbruk, European State Forest Conference. Över 50 deltagare från 18 olika länder hade samlats i Storforsen utanför Luleå. Konferenserna är ett tillfälle för ledarna för de statliga skogsföretagen att träffas och ge varandra inblick i de olika ländernas varierande förutsättningar och utmaningar.
Konferensen inleddes på kvällen den 26 juni med öppningstal av Sveaskogs vd P-O Wedin. Dagen därpå bar det av ut i skogen för en heldagsexkursion. Exkursionen leddes av Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog, som visade och berättade för deltagarna om de svenska förutsättningarna för skogsbruk utifrån vår skogshistoria, vårt klimat och våra ekosystem.
 Ann Eklund, resultatområdeschef, Tommy Nilsson, marknadsområdeschef och Patrick Bäckström, affärsutvecklingschef, beskrev för de utländska gästerna hur vi i Sveaskog bedriver skogsbruk idag med avseende på produktion, skogsvård och biobränsle. Gästerna visade stort intresserade och ställde många initierade frågor. Dagen avslutades med middag och en vandring utmed Storforsens mäktiga vatten i den ljusa sommarkvällen.
– Alla länder har lite olika förutsättningar och mål för sitt skogsbruk och under konferensens dagar har vi fått en bättre förståelse för hur skogsbruket fungerar i Sverige och hur Sveaskog hanterar de olika utmaningarna, säger Georg Erlacher, vd Österreichische Bundesforste AG.
Sista dagen bjöd på föreläsningar om bland annat de svenska erfarenheterna av utvecklingen kring biobränslesektorn och skogens roll för klimatet utifrån koldioxidinbindning innan det var dags för besökarna att bege sig hemåt.
– European State Forest Conference är ett viktigt forum för utbyte av erfarenheter mellan Europas ledare för de statliga skogsföretagen, i synnerhet nu när skogen kan bidra med så många svar på vår tids utmaningar. Det har varit väldigt roligt att ha besök av våra utländska gäster och jag hoppas att de åker från Sverige med nya insikter och bekantskaper, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog och ansvarig för konferensen.