Bilbältesanvändningen i Sverige 2011

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansvenska städer sedan 1983. Observationerna år 2011 gjordes under sammanlagt ett tiotal dagar i augusti–september, ungefär ett dygn per mätpunkt. Sammanlagt observerades 60.200 personbilar, drygt 1.300 taxibilar samt cirka 7.300 övriga bilar.
När VTI:s mätserie började 1983, var bältesanvändningen bland vuxna i baksätet blygsamma 10 procent. Den ökade i ett steg till 60 procent när lagen om bilbältesanvändning för vuxna i hela bilen trädde i kraft 1 juli 1986. Enligt de senaste observationerna är drygt 80 procent av alla vuxna baksätespassagerare och cirka 96 procent av alla barn i baksätet bältade.
Bilbältesanvändningen bland förare och framsätespassagerare i personbil har under hela observationsperioden 1983–2011 legat på en betydligt högre och jämnare nivå än bland baksätespassagerare. Redan i mätseriens början använde 84–86 procent av förare och framsätespassagerare bälte. År 2011 är nivåerna på drygt 96 procent.
Från och med 1994 års observationer ingår också ett delprojekt där förarnas bältesanvändning kopplas till kön och ålder. Den lägsta användningen 2011 har unga (18–25 år) manliga förare, 79 procent, vilket är betydligt lägre än 2010. I samma åldersgrupp använder 92 procent av kvinnorna bälte. I åldersgrupperna 26–35, 36–50 samt ”51– ” använder 90–92 procent av männen och 97–98 procent av kvinnorna bilbälte.
Sedan 1 oktober 1999 åläggs även taxiförare att använda bilbälten. Bältesanvändningen i denna grupp har därefter ökat kontinuerligt och är sedan 2009 uppe i 93 procent.
År 1996 observerade VTI för första gången bältesanvändningen även i tunga fordon. Nivåerna har liksom för taxi ökat sedan 1996 om än från en mycket blygsammare nivå och inte alls lika kraftigt. I de tyngsta fordonen, med eller utan släp, var exempelvis cirka 5–7 procent av alla förare bältade 1999. År 2011 är andelen bältade i dessa fordon drygt 50 procent, en nivå som trots de senaste årens ökning är betydligt lägre än för personbilar.

Aktuellt

Övertygande däcktester

Övertygande däcktester

Premiumtillverkaren Hankook tar steget in i den kalla årstiden med tre utmärkta modeller som fått testbetyg över genomsnittet.

Nynas 90 år

Nynas 90 år

När Nynas första raffinaderi togs i bruk i Nynäshamn 1928, var fokus på att förse den svenska marknaden med...

Nya Mitsubishi L200

Nya Mitsubishi L200

Den 17 november är det världspremiär av den nya pickupen Mitsubishi L200 i Bangkok.  I Sverige lanseras bilen hösten...

Fossilfritt transportlaboratorium

Fossilfritt transportlaboratorium

Scanias transportaboratorium används för delar av Scanias interna transportbehov. Från 2018 drivs vagnparken enbart av fossilfria* bränslen eller hybridteknik,...

Spelapp lär ut bioekonomi

Spelapp lär ut bioekonomi

Spelappen Grow Forest har laddats ned 100 000 gånger internationellt. Nu växer spelet ytterligare med nya funktioner för att fortsätta...

Sveriges sista PGR-bil

Sveriges sista PGR-bil

Den sista PGR-bilen med destination Sverige. Efter en omfattande påbyggnation levereras den nu i form av en avancerad brandbil...

Från rosa till blått för Derome

Från rosa till blått för Derome

Under oktober månad färgades alla Deromes virkespaket rosa, till förmån för bröstcancerforskningen. Nu är november här och för att...

Fler artiklar