ANNONS

Med start på måndag den 6 augusti, och cirka fyra veckor framåt, kommer trafikanter på E4 förbi Uppsala att påverkas av ett större vägarbete.
Det är krakeleringar och sprickor i betongsträckan mellan Uppsala (Trafikplats Danmark) och Trafikplats Björklinge, som ska åtgärdas. Entreprenörsfirman Veidekke utför arbetet, med hjälp av den tyska firman Eurovia Beton, som lade betongen från början. Trafikverket är beställare och ytterst ansvarigt för arbetet, som delvis är garantiåtaganden.
Först åtgärdas norrgående körfält på hela sträckan (24 kilometer). På den södra delen upp till Bärbyleden kommer den förbipasserande trafiken att ha endast ett körfält till sitt förfogande. Från Bärbyleden och upp till Björklinge leds trafiken via väg 600/700, alltså gamla E4.
Efter ett par veckor flyttar arbetet till södergående körfält, och då leds istället södergående trafik enligt ovan.

Trafikanter ombeds tänka på vägarbetarnas säkerhet, följa skyltad hastighet och hålla avstånd till framförvarande bil. Räkna med begränsad framkomlighet, och starta gärna resan lite tidigare än normalt.
Arbetena är väderkänsliga, så det är svårt att fastställa ett exakt slutdatum. Men vi arbetar så fort vi kan för att störningarna ska bli så små som möjligt.