ANNONS

Forskare i Singapore har lyckats genförändra en typ av jäst som effektivare omvandlar sockret i trä- och växtavfall till etanol.
Råvaran för etanolframställning som majs eller socker bör ätas snarare än att bli bränsle. Det har varit en kritik mot framställning av etanol som ett alternativ till bensin. Men nu kan forskare vara en lösning på spåren.
Jästen som bryter ner sockerarten xylos, eller träsocker i avfallet producerar inte etanol på ett effektivt sätt, men genom att plantera in gener från en annan typ av jäst har forskare lyckats öka produktionen markant.
Förhoppningarna är att man med den nya jästen i stället för att använda ätliga grödor i framtiden kan använda rester från jordbruket i produktionen av bioetanol.