ANNONS

Svensk export av sågade och hyvlade barrträvaror var elva procent lägre i maj, jämfört med maj 2011. Under april månad var exporten en knapp procent högre än under april 2011.
Exporten under årets första fem månader gick upp fyra procent jämfört med motsvarande period 2011. Den starka inledningen på året håller uppe siffrorna.
Under årets två första månader var exporten mycket högre än under motsvarande månader 2011. Men under mars sjönk till en nivå under fjolårets.

Nordafrika fortsätter dock att vara en ljuspunkt. Exporten av sågade och hyvlade trävaror till Afrika, där Nordafrika står för största delen, har blivit en större andel av den totala exporten, från 20 procent under årets fem första månader 2010 till 22 procent under motsvarande period i år.