ANNONS

Arbetsmiljöverket vill öka säkerheten i den olycksdrabbade skogsnäringen och inleder en särskild nationell insats under två år.
Tanken är att 1 500 arbetsställen ska inspekteras under en tvåårsperiod. Förhoppningarna är att inspektionerna ska minska skadorna i näringen som sysselsätter närmare 30 000 personer. I förhållande till antalet sysselsatta är branschen en av de mest olycksdrabbade.
Hittills i år har sex personer dött vid trädfällning. Och när det gäller anmälda olyckor och allvarliga tillbud är mörkertalet stort, enligt Arbetsmiljöverket.
– Nu satsar vi för att öka säkerheten i en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Vi vill att skogsföretagen arbetar med att förebygga olyckor för att pressa tillbaka antalet skador och dödsfall, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Trenden i Skogssverige är att fler småföretag växer. Dock brister många mindre företag i arbetsgivaransvaret och säkerhetstänkandet, enligt Arbetsmiljöverket. Däri ligger den stora utmaningen i att öka riskmedvetenheten.

Det myndigheten kommer att titta på vid inspektionerna är bland annat hur väl riskerna bedöms, hur många skogsarbetare som är minderåriga och undantas från arbetsuppgifter som är förbjudna för dem samt om det finns möjlighet att snabbt få hjälp