ANNONS

Nitton miljoner ton berg är snart till försäljning i Stockholmsregionen. Det är bergsmassor som tas ut när tunnlarna i Förbifart Stockholm byggs.
– Vår förhoppning är att berget kommer till nytta i Stockholmsregionen, säger Roland Ekenberg, projektledare för tunnlarna i Förbifart Stockholm.

Det finns ett stort behov av berg- och grusmaterial i regionen för att kunna genomföra de bostads- och infrastruktursatsningar som planeras.
– Årsbehovet i stockholmsregionen ligger för närvarande på cirka tio till tolv miljoner ton per år, säger Roland Ekenberg.

Med hjälp av det berg som tas upp när tunnlarna i Förbifart Stockholm byggs, kommer uttaget av material från täkterna att minska. Därmed sparas viktiga naturresurser.
Förutom lastbilstransporter kommer berget också att transporteras med fartyg via de tre tillfälliga hamnarna: en vid Sätra varv och två på Lovö. Berg fraktat med fartyg kommer att vara primärkrossat ner till cirka 0-200 millimeter. Berg som levereras med lastbil utgörs av okrossat tunnelberg. Den dominerande bergarten i området är en småveckig grå medel- till grovkornig gnejs.

Försäljningsprocessen avslutas under första halvåret 2013. Leverans av bergsmassorna kommer att ske med start under 2015 och pågå mellan fyra och fem år.
Förutom prioritet för återanvändning i anläggningsbranschen kommer Trafikverket bland annat att värdera erbjudet pris, transportavstånd och förslag till alternativa lösningar.