ANNONS

Mellanskog sänker ersättningen för barr- och granmassaved med 25 kronor per kubikmeter fub i hela sitt verksamhetsområde på fastlandet. Det nya priset för barrmassaved är 250 kronor per kubikmeter fub, för granmassaved 265 kronor per kubikmeter fub.

Priset på björkmassaved förändras dock inte utan stannar kvar på 300 kronor per kubikmeter fub.
Alla massavedspriser på Gotland är tills vidare oförändrade.

Timmerpriserna sjunker mest i de södra delarna av Mellanskogs verksamhetsområde och mindre i de norra delarna. För talltimmer sänks betalningen mellan 40 och 55 kronor per kubikmeter toppmätt och för grantimmer med 45 till 65 kronor per kubikmeter toppmätt.