ANNONS

Det danska bolaget Barslund Group A/S har genom sitt svenska dotterbolag Barslund AB förvärvat delar av det Malmöbaserade bolaget Mark o VA i Malmö AB:s verksamhet. Förvärvet omfattar i huvudsak entreprenadavtal, fastighet och aktier i dotterbolag.
Personal anställd i Mark o VA i Malmö AB kommer att erbjudas anställning i Barslund AB.

Mark o VA i Malmö AB har tillsammans med dotterbolaget Gösta Palm Entreprenad AB en omsättning på cirka 150 miljoner kronor och med cirka 50 anställda inom Skåneregionen.
– Vi ser detta förvärv som en strategisk affär där vi får en bra plattform att stå på inför expansionen i regionen. Med denna affär övertar vi inte bara en orderstock på cirka 100 miljoner kronor utan också en mycket kompetent och erfaren personal, säger Thomas Barslund, adm. Direktör Barslund Group A/S.