ANNONS

Nästa höst är det avrundning för LRF Skogsägarnas treåriga projekt Krafthandling Skog, som går ut på att öka lönsamheten för den enskilde skogsföretagaren.
Projektet är i grova drag en fortsättning på utbildningssatsningen Kraftsamling Skog, som pågick 2007–2010, men nu ligger fokus lite mindre på tillväxten i skogen och lite mer på företagande.
– Hela budgeten för hela Krafthandling Skog, inkluderande alla fyra skogsägarföreningarna, ligger på 27 miljoner kronor. Finansieringen sker genom Landsbygdsprogrammet och det finns en hel del pengar kvar till det sista året för aktiviteter och personlig rådgivning, säger Ola Svanberg, projektledare i Södra.

Speciella målgrupper är nya skogsägare och de som håller på att skaffa, eller precis har skaffat, en ny skogsbruksplan. Skogsägarna behöver inte vara medlem i någon skogsägarförening, rådgivningen och aktiviteterna i Krafthandling Skog är till för alla.
– Den personliga rådgivningen är en stor del i det här med lönsamheten på skogsgårdarna. Det kan till exempel handla om råd att plantera med förädlade plantor och att röja och gallra samtidigt för att minimera skatteffekterna, säger Ola Svanberg.

Kurser är en annan viktig del av projektet, liksom att få se åtgärder ute i verkligheten.
Under åren med Kraftsamling Skog utvecklades en del medverkande skogsägares fastigheter till demonstrationsgårdar för visning av tillväxtfrämjande åtgärder i skogsbruket.
Många av gårdarna är kvar även i Krafthandling Skog och det finns möjlighet för enskilda och grupper att få komma och titta. Ola Svanberg rekommenderar besök i grupp, för diskussionens skull.

Speciellt för Södra är två nya typer av demonstrationsgårdar.
– Inom Södra håller vi på att skapa viltgårdar och vattengårdar. De är inte finansierade av Krafthandling skog, men tanken är sprungen ur projektet, säger Ola Svanberg.