ANNONS

Stora Enso Logistics har tecknat ett avtal värt cirka 500 miljoner kronor, som ger Green Cargo uppdraget att sköta Stora Ensos järnvägstransporter i tre år. Avtalet gäller den export som går ut via Göteborgs hamn eller ned på kontinenten via Malmö samt Stora Ensos inrikestransporter.
Uppdraget omfattar transport av cirka två miljoner ton pappersprodukter årligen. Transporterna sker i egna tågupplägg från Stora Ensos bruk i Borlänge, Fors, Skoghall och Hyltebruk till Göteborgs hamn för vidare fartygstransport. Från dessa bruk samt bruket i Skutskär går dessutom Stora Ensos produkter i Green Cargos godståg till kunder i Sverige och ner till Malmö för vidare transport ned på kontinenten.
– Det var avgörande att vi kunde visa en hög leveranssäkerhet och Green Cargos kvalitetsinriktade kundteam har lagt grunden för en nöjd kund och detta 3-åriga avtal med Stora Enso. Vi vann det i hård konkurrens, säger Mikael Stöhr, Green Cargos VD.