Hara Cabin AB, en av Sveriges ledande hyttillverkare för skogs och entreprenadmaskiner utvecklar sin verksamhet genom att flytta till Strömsund i Jämtland.
Flytten gör att det blir närmare till ett flertal av sina underleverantörer, vilket ger en gränsöverskridande tillverkning där inblandade företag får en bra överblick och snabbare processtider. En av företagets kunder, skogsmaskintillverkaren Timbear finns dessutom på samma industriområde.
Några andra större kunder som dock ej finns inom samma industriområde, är kompakttraktortillverkarna Shibaura & Iseki, John Deere trädgårdsmaskiner samt ett flertal tillverkare av så kallade golfbilar.

Fortsatt verksamhetsledare, tillika vd och & platschef blir Rudy Zappala, en Jämte med Italienska rötter.
Rudy har tidigare arbetat som exportansvarig vid ett flertal Svenska exportföretag och har varit projektledare för två Europeiska exportprojekt.
Hara Cabin AB sysselsätter för närvarande sex personer som flyttat med från Östersund och företaget räknar med att det inom närmaste året behöva förstärka med ytterligare ett par personer.