ANNONS

Under avverkningen samlar en skördare in stora mängder information om träden. Nu ska mätdata användas smartare. Bland annat kan gallringsuppföljningen bli mer effektiv.
Skördarens produktionsdata om avverkade träd är viktig för att bland annat få rätt redovisning av sortiment, längder och volymer. Samma information kan också användas för en mängd olika beräkningar av skogsbeståndet.

Sveaskog deltar tillsammans med en rad andra skogsbolag i ett tvåårigt projekt för att göra automatisk gallringsuppföljning. Tanken är att informationen om de avverkade träden automatiskt ska ge en bild av de träd som står kvar. Beräkningen bygger på att träd som växer nära varandra liknar varandra.

Metoden förenklar ajourhållningen av bestånden, som att uppdatera skogsbruksplaner och planera för kommande åtgärder.

– Idag lägger vi ganska mycket tid på att manuellt mäta upp bestånden för att se hur gallringen blev. Genom att använda skördarens data kan föraren automatiskt se hur han ligger till i förhållande till den mängd träd som ska gallras i ett område. Det ger ett beslutsstöd och effektiviserar avverkningen, säger Jonas Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Sveaskog.

Han uppskattar att metoden kan ge en besparing på cirka två kronor per avverkad kubik i gallringsuppföljning. För hela skogsbruket handlar det om mångmiljonbelopp varje år.