ANNONS

Transportstyrelsen är nu beredd att mjuka upp sin tolkning av kör- och vilotidsreglerna till förmån för effektivare snöröjning.
– Vi är glada över att Transportstyrelsen nu ser det möjligt att bedöma kör- och vilotidsreglerna så att de inte hindrar att snön kan röjas när det behövs, kommenterar Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag har erfarit att Transportstyrelsen avser att ända förordningen om kör- och vilotider för att lösa frågan. Tills vidare avvaktar Transportstyrelsen med sanktionsavgifter som rör överträdelser i samband med vintervägunderhåll.
– Det är positivt att transportstyrelsen nu tar sitt förnuft tillfånga, säger Johan Lindström. Vi ser det som en framgång att juridiken inte tillåts hindra verklighetens behov.

Sveriges Åkeriföretag har under hösten fört diskussioner med Transportstyrelsen om tolkningen av kör- och vilotidsreglerna i samband med snöröjning. Frågan har gällt yrkesförare som på dagtid utför vägtransporter och som senare på eftermiddagen/kvällen/natten kallas ut för att utföra vintervägunderhåll.