ANNONS

SCA utökar sitt samarbete mellan SCA:s industrier i Sundsvallsregioner och Sundsvalls energi. Satsningen kostar 380 miljoner kronor.
Investeringen omfattar ombyggnad av två pannor, en ny anläggning för hantering och malning av träpellets samt utrustning för rökgasrening på Ortvikens pappersbruk. Samt en anslutning av Östrands massafabrik till fjärrvärmenätet.

Avtalet innebär att SCA ökar leveranserna av värme från förnybara bränslen till Sundsvalls fjärrvärmenät i Sundsvall.

Satsningen innebär en minskning av oljeanvändandet i Sundsvall med 25 000 kubikmeter per år, uppger SCA i ett pressmeddelande.
Oljeanvändningen för Ortvikens pappersbruk minskar med 4 500 kubikmeter per år, vilket gör att koldioxidutsläppen från bruket minskar med 40 procent.