ANNONS

Det satsas på gröna bränslen vid Luleå tekniska universitet. Sammanlagt ska projekt för flera miljoner forska närmare på förgasning av svartlut samt framställning av gröna dieseln BioDME.
Energimyndigheten har beviljat 10 miljoner kronor till universitetets satsning på förnybar energi. I det ingår förgasning av svartlut till syntesgas och en anläggning för framställning av dieseln Bio-DME, biologisk dimetyleter.

Utöver det planeras flera projekt för att framställa gröna bränslen ur biomassa, och som ska pågå fram till 2017, uppger universitetet. Sammanlagt planeras projekt inom området för en kvarts miljard kronor.