Rekordår för LKAB:s leveranser

Statliga LKAB levererade 26,3 miljoner ton järnmalmsprodukter under 2012, de högsta leveranserna i modern tid. Det tidigare rekordet från år 2010 slogs med 0,3 miljoner ton.
– Trots oroliga tider har vi lyckats sälja hela LKAB:s produktion och lite till, säger Markus Petäjäniemi, marknads- och logistikdirektör.
– Vi har också levererat rekordmycket pellets, 22,0 miljoner ton och slog det tidigare rekordet från 2011 med en miljon ton, säger han.

Det är främst kunder i Mellanöstern och Asien som efterfrågat mer järnmalm under andra delen av 2012. Europa har varit tudelat. LKAB har noterat både ökningar och minskningar av inköpen från LKAB:s kunder.
Drygt 80 procent av LKAB:s försäljning består av nischprodukten järnmalmspellets och största delen går till Europa.
– LKAB:s järnmalmspellets är kvalitetsprodukter som överlag möter stark efterfrågan. Vi hade kunnat sälja ännu mer om vi haft högre produktionskapacitet, säger Markus.

Efterfrågan var som svagast under sommaren men har sedan september förbättrats väsentligt. Fjärde kvartalet blev också rekord, det högsta i modern tid med drygt 7,5 miljoner ton i leveranser.

LKAB står idag för 90 procent av järnmalmsproduktionen i EU, och planerar att öka kapaciteten med 35 procent till år 2015 genom att öppna tre nya dagbrottsgruvor i Svappavaara i Kiruna kommun. Cirka två tredjedelar av leveranserna fraktas med tåg till LKAB:s hamn i Narvik för vidare transport med båt ut i världen, medan en tredjedel skeppas via hamnen i Luleå. Miljötillstånd för nya gruvor och en utbyggd kapacitet på järnvägen i både Sverige och Norge är en förutsättning för den planerade produktionsökningen.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar