ANNONS

Den anmälda avverkningsarealen minskade med 34 procent till 13 425 hektar under december 2012 jämfört med december 2011.

Minskning av anmäld avverkningsareal har skett i alla landsdelar men den var störst i Norrbottens län.
Under första halvåret 2012 ökade den anmälda avverkningsarealen, bortsett från i maj månad då den minskade. Under hela andra halvåret 2012 minskade däremot den anmälda avverkningsarealen jämfört med motsvarande period 2011.
Enligt månadsstatistiken från Skogsstyrelsen minskade den anmälda avverkningsarealen med nio procent under 2012 jämfört med 2011.