Flexibel hybridlärk trotsar klimathotet

Sveaskog, SLU och Skogforsk har utvärderat 130 hektar hybridlärkplanteringar som utförts de senaste tio åren på Sveaskogs marker i södra Sverige. Lärkens förmåga att överleva på både bördiga och svagare marker gör den till ett intressant trädslag inför en osäker framtid med nya klimatförutsättningar. Dessutom har den kort omloppstid.
– Lärkträd kan bli en viktig tillgång i skogen i framtiden. Vi behöver nyttja och öka odlingen av flera olika trädslag för att sprida riskerna och öka flexibiliteten inför en osäker framtid. Man kan få tre omloppstider hybridlärk på två omloppstider gran, säger Marie Larsson-Stern, skogsvårdschef på Sveaskog.

Ett syfte med inventeringen har varit att beskriva hur lärkplanteringarna har etablerat sig under en tioårsperiod mellan år 2000-2010. Resultatet visar att lärkodlingarna överlever och utvecklas väl på såväl bördiga som på lite svagare marker. En hög andel var betesskadade, men merparten av skadorna var lindriga.
– Hybridlärk, som är en korsning mellan europeisk och japansk lärk, är ett högproducerande trädslag, med snabb ungdomstillväxt, och kan odlas med förhållandevis korta omloppstider. Det gör den till ett intressant trädslag för södra Sverige, säger Bo Karlsson, skogsträdsförädlare på Skogforsk.

Ett annat syfte har varit att identifiera objekt för långsiktiga odlingsförsök med hybridlärk. Plantering har på samma lokaler utförts också med antingen gran eller tall, beroende på vilket trädslag man skulle ha valt att plantera annars.
– På en del av dessa områden kommer vi nu att lägga ut långsiktiga odlingsförsök för att följa och jämföra trädslagens utveckling, produktionsförmåga och skador. Det kommer att ge ny och värdefull kunskap om hybridlärken, menar Ulf Johansson, skogsskötselforskare på SLU.

Resultatet av inventeringen blir en del i det beslutsunderlag som Sveaskog behöver för att se över riktlinjer för skogsskötsel avseende nya trädslag.

Aktuellt

Övertygande däcktester

Övertygande däcktester

Premiumtillverkaren Hankook tar steget in i den kalla årstiden med tre utmärkta modeller som fått testbetyg över genomsnittet.

Nynas 90 år

Nynas 90 år

När Nynas första raffinaderi togs i bruk i Nynäshamn 1928, var fokus på att förse den svenska marknaden med...

Nya Mitsubishi L200

Nya Mitsubishi L200

Den 17 november är det världspremiär av den nya pickupen Mitsubishi L200 i Bangkok.  I Sverige lanseras bilen hösten...

Fossilfritt transportlaboratorium

Fossilfritt transportlaboratorium

Scanias transportaboratorium används för delar av Scanias interna transportbehov. Från 2018 drivs vagnparken enbart av fossilfria* bränslen eller hybridteknik,...

Spelapp lär ut bioekonomi

Spelapp lär ut bioekonomi

Spelappen Grow Forest har laddats ned 100 000 gånger internationellt. Nu växer spelet ytterligare med nya funktioner för att fortsätta...

Sveriges sista PGR-bil

Sveriges sista PGR-bil

Den sista PGR-bilen med destination Sverige. Efter en omfattande påbyggnation levereras den nu i form av en avancerad brandbil...

Från rosa till blått för Derome

Från rosa till blått för Derome

Under oktober månad färgades alla Deromes virkespaket rosa, till förmån för bröstcancerforskningen. Nu är november här och för att...

Fler artiklar