ANNONS

– EU-kommissionen glömmer helt bort biodrivmedlen när man föreslår en ”pumplag” för hela EU. Förslaget innebär att det ska installeras laddningsstolpar för elfordon och pumpar för vätgas och flytande naturgas. Men de rena biodrivmedlen, som etanol och biodiesel (E85, E95 och B100), saknas i förslaget. Ändå är det biodrivmedlen som kommer att stå för en mycket stor del av framtidens fordonsbränslen och reduktion av klimatutsläpp, eftersom de till låg kostnad kan ersätta bensin och diesel på ett miljömässigt hållbart sätt. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar till EU-kommissionens förslag och fortsätter:

– Kommissionen ska ha en ros för att man vill ha obligatorisk kundinformation på pumparna. Men man glömde det viktigaste – att alla bränslen ska märkas med vilken klimatpåverkan de har. Likaväl som vi kan välja ”bra miljöval” i butiken och få information på cigarettpaketen om vilken skada tobaksrökningen ger, måste vi som konsumenter få veta vilken skada olika bränslen ger på klimatet när vi tankar.

Han menar att man bör också ta lärdom av den svenska pumplagens avigsidor. I en marknadsekonomi bör inte staten eller EU-kommissionen i detalj reglera hur företagen ska investera. Bra styrmedel som gör att marknaden för förnybara drivmedel växer gör att företagen kommer att installera de pumpar och laddstolpar som behövs. EU:s regeringar och EU-parlamentet bör därför stoppa kommissionens förslag om att bromsa användningen av biodrivmedel.