En grupp forskare vid Umeå universitet har beviljats tio miljoner kronor till forskning för förbättrade processer vid termokemisk omvandling av biomassa.
– De närmaste åren kan vi nu göra nya viktiga satsningar, både inom väletablerade forskningsspår och på nya spännande initiativ, säger forskaren Christoffer Boman i ett pressmeddelande.

Termokemisk omvandling av biomassa innebär att det fasta bränslet under hög temperatur omvandlas antingen till koldioxid och vatten (förbränning), syntesgas (förgasning) eller koks och olja (pyrolys).

Forskningen om termokemisk omvandling av biomassa syftar till att förstå omvandlingsprocessen bättre, optimera industriella processer, undvika tekniska driftproblem och minimera skadliga restprodukter och utsläpp.
För anslagen står Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Kempestiftelserna.