ANNONS
Foto: Scania.

Foto: Scania.

Inom en vecka får ett lastbilsstopp kännbara konsekvenser för såväl hushållen som industrin i Halmstad. Det framgår av en undersökning som Sveriges Åkeriföretag presenterat.

Redan första dagen med lastbilsstopp märks störningar på flera håll i Halmstad. Mjölk och bröd tar slut i matbutikerna. Posten kan inte skicka iväg brev och paket. Läkemedel kan inte levereras.

Andra dagen får sjukhuset svårt att fungera och hotellen har brist på textilier och mat. Tredje dagen har äldreomsorgen slut på maten och drivmedelsbristen märks på tankstationerna. På veckans femte dag har många verksamheter stängt ned. Sopor staplas på gatan.

– Allt eftersom dagarna går ökar bristen på det som hushållen behöver, konstaterar Rickard Gegö, regionchef för Sveriges Åkeriföretag Halland. Undersökningen visar tydligt hur viktiga samhällsfunktioner behöver lastbilstransporter för att fungera.

Hans Engström, Sveriges Åkeriföretag, som är projektledare för undersökningen, påpekar att behovet av transporter i det lokala samhället inte får glömmas bort i debatten.

– Det lokala samhället försörjs med lastbilstransporter. Eftersom buffertlager idag knappast finns är uthålligheten hos många verksamheter väldigt liten. Det behövs ett stadigt flöde av fungerande transporter för distribution av livsmedel, hämtning av sopor, insatsvaror till industrin, förnödenheter till sjukhus, mat till skolor, och så vidare.

Ett bortfall av lastbilstransporter får konsekvenser i nästan alla delar av samhället. Det drabbar inte bara vitala samhällsfunktioner som sjukvård och livsmedelsförsörjningen, utan påverkar det mesta som vi kommer i kontakt med i vår vardag. Hur viktiga de lokala transporterna är stöds också av statistiken: 90 procent av allt lastbilsgods fraktas kortare sträcka än 30 mil och 70 procent kortare sträcka än 10 mil.

I undersökningen påpekas att den bygger på ett tankeexperiment i syfte att visa lastbilstransporternas betydelse.