Artiklar

Vanliga misstag vid lackeringsförberedelser

När det gäller lackering beror kvaliteten på en reparation inte bara på vilka produkter som använts och lackerarens erfarenhet, utan också på att man är bra förberedd. DuPont Refinish förser sina verkstäder med mer än bara lack – bra produkter och tekniker, samt första klassens vägledning som hjälper lackerare att uppnå en perfekt lackering. För att lyckas i sina förberedelser måste lackerarna följa olika steg och se upp så att de inte faller för de vanligaste misstagen.

Lär dig om underlaget – och se till att det hålls rent

Hur självklart det än verkar är det absolut nödvändigt för lackerare att känna till vilket slags underlag man jobbar med, som exempelvis om det är ett komposit- eller galvaniserat stålmaterial. När man slipar aluminium till exempel, så är det bättre att använda ett finkornigt sandpapper för att undvika djupa repor eller för hög värmeutveckling, då detta kan skada de tunnare lagren av panelen. En annan viktig sak att komma ihåg är att galvanisk korrision kan uppstå när man blandar slipstoff av aluminium med stål. Det enda sättet att helt undvika detta är en damm- och smutsfri miljö samt genom att använda olika verktyg.

Använd korrekt sandpapper

Om lackeraren inte använder sandpapper med rätt kornstorlek kan det leda till att repor syns igenom lacken. Slipningsprocessen bör alltid genomföras med en kontrollfärg eller pulver av hög kvalitet. Denna appliceras på reparationsområdet innan man byter till ett finare sandpapper. På så sätt kan lackeraren se eventuella smärre defekter i ytan.

Använd korrekt sandpapper

Grundlig rengöring och avfettning

En viktig del av förberedelsen är en grundlig, försiktig avfettning och lämplig rengöring av panelen innan lackeringen påbörjas. Lackerare kan använda DuPont Refinish 3608S Prepclean, som eliminerar icke-vattenlösliga partiklar som vax, polish, tjära, silikon och fett. Detta följs lämpligen av DuPont Refinish 3910WB Waterborne Prepclean, som tar bort alla vattenlösliga föroreningar. Rengöringen av fordonet gör att lackerarna nu noggrannt kan värdera skadan. Lackeringen blir också enklare att utföra och det är mindre risk för damm. Det är viktigt att lackerarna håller en god hygien i detta skede, annars kan slutresultatet påverkas negativt. Genom att regelbundet byta handskar samt använda olika overaller (en vid förberedelser och slipning och en speciell lackoverall vid lackeringen), kan de uppnå ett bättre slutresultat. När tiden är inne för grundfärg, bör lackerarna återigen använda en vattenburen Prepclean, som DuPont Refinish 3911WB Final Clean, för att eliminera partiklar som kan ha fastnat på ytan. De bör också använda rena torktrasor på det behandlade området för att se till att ytan är helt ren innan grundfärgen börjar appliceras.
Använd DuPont Refinish 3911WB Final Clean för de följande avfettningsmomenten i reparationsprocessen.

Använd en etsande primer

En del lackerare använder sig inte av en etsande primer under lackeringsprocessen. Detta kan vara ett stort misstag eftersom den etsande primern spelar en mycket viktig roll vad gäller att säkra bästa möjliga vidhäftning mellan bar metall och eftrföljande skikt. Ett exempel på detta är en 2K surfacer som gör lacken oigenomtränglig för fukt och som förhindrar att småblåsor eller kryprost uppstår senare. Lackerare kan använda DuPont Refinish 635R, en etsande primer surfacer. Den ger ett utmärkt och långsiktigt skydd mot korrosion och blåsbildning på bar metallen.

Text & Foto: DuPont Refinish Scandinavia