ANNONS

AgustEco1

Cirka en miljon fastigheter i Sverige har enskilda avlopp. Dessa bidrar starkt till övergödningen av våra sjöar, vattendrag och kustvatten och släpper ut lika mycket fosfor i naturen som landets alla kommunala reningsverk tillsammans. Nu lanserar AgustEco på den svenska marknaden en serie biologiska minireningsverk som är en lösning på detta problem.

Traditionellt har många fastigheter med enskilt avlopp en trekammarbrunn för slamavskiljning med efterföljande infiltrationsanläggning eller markbädd. Bara cirka hälften av alla enskilda avlopp i Sverige är godkända idag och vart tionde är direkt olagligt. (Havs- och vattenmyndigheten, HaV, 2013-03-25)

40 års forskning
AgustEco är svensk generalagent för litauiska August ir KO, som har skapat en reningsteknik som bygger på mer än 40 års forskning, utveckling och erfarenhet. Företagets produkter är välbeprövade och används idag av mer än 10.000 småhus, kommuner, skolor, stuganläggningar, hotell, restauranger med flera runt omkring i Europa och i flera asiatiska och afrikanska länder.

Reningsverken finns för små enskilda fastigheter upp till mindre städer och tekniken är densamma oavsett storlek. AgustEco fokuserar primärt på minireningsverken i storlek 1-50 personer. Signifikant för systemen är den synnerligen höga reningsgraden och enkla hanteringen.

Integrerad fosforfälla
Enheterna har integrerad fosforfälla vilket gör att även dom högsta reningskraven uppfylls utan efterföljande infiltration i markbädd. Det renade vattnet klassas som tekniskt vatten och kan användas för trädgårdsbevattning eller släppas ut i öppet vatten utan att orsaka skada i naturen. Slammet är biologiskt nedbrutet och kan efter mellanlagring användas som gödning eller blandas i kompost.

Det unika ligger i enkelheten, vilket underlättar såväl installation som drift och underhåll. Anläggningen är ett slutet system bestående av en tank i polopropylen och den enda rörliga delen är en pump som svarar för cirkulation och luftning.

Den unika kombinationen av låga ägarkostnader och den höga reningseffektiviteten har även gjort att Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län efter noggrann utvärdering har tilldelat AgustEco kontrakt för ramavtal.

Läs mer på www.agusteco.se.