Små maskiner gallrar försiktigt

Små maskiner gallrar försiktigt

AE-Gallringsspecialisten-4

Skogsägare kan tjäna en hel del pengar på en mycket försiktig förstagallring i kombination med smala stickspår. Dessutom kan granbestånden bli mer motståndskraftiga mot stormar, menar skogsentreprenören Thomas Leion.

Inför en förstgallring av 30 hektar granskog var skogsägaren Jan Ivarsson i skånska Brännestad i valet och kvalet. Han var inte riktigt nöjd med hur det fungerat tidigare och passade på att besöka olika skogsmässor för att få tips och råd.

– Det var så jag kom i kontakt med Thomas Leion, säger han när vi träffas på ett knappt tre meter smalt stickspår i området som förstagallrades nyligen.

– Det gallras alldeles för hårt, de enda som tjänar på det är de stora skogsbolagen, menar Thomas Leion.

– Det gallras alldeles för hårt, de enda som tjänar på det är de stora skogsbolagen, menar Thomas Leion.

Till skillnad från normala gallringar finns här ­cirka 2.400 träd per hektar, vilket ger bättre kvalitet på ­skogen, menar Thomas Leion som använder sig av en Tigercat H09 skördare samt en Novotny LVS 5000 skotare.

– Maskinernas bredd är två meter jämfört med 3,6 meter för stora maskiner. Detta gör att jag inte behöver så stora körvägar för att ta mig fram, säger han och tillägger att en annan fördel med att använda små maskiner är att de inte är lika tunga.

Skotaren väger dryga tolv ton fullastad jämfört med 30 ton för en normal skotare. Detta leder i sin tur till mindre körskador, jordpackning och hydrologisk påverkan.
– För att kunna hålla samma listpris som stora ­maskiner bör skotaravståndet vara maximalt 400 ­meter. Men det finns flera alternativa lösningar, så detta har ännu inte varit ett problem, säger Thomas Leion som menar att hans koncept egentligen inte innebär några nyheter, det var på det här sättet man skötte skogen förr i tiden.

– Men sedan mitten av 80-talet har hanteringen ­industrialiserats med stora maskiner, det är nu påtagligt att vinsterna varit alltför kortsiktiga och nackdelarna för omfattande. För de enskilda skogsägarna har lönsamheten radikalt minskat, eftersom man mer eller mindre blir bestulen på inkomster under hela omloppsperioden, säger han och får medhåll av Jan Ivarsson som länge varit frågande till varför man gallrar så hårt.

Jan Ivarsson ger tummen upp för en försiktigare förstgallring.

Jan Ivarsson ger tummen upp för en försiktigare förstgallring.

Med en bakgrund inom växthusbranschen, där han framgångsrikt använt rullbord för att minska gång­ytorna i växthusen, menar han att det är A och O att få ut så mycket odlingsyta som möjligt.
– Mycket talar för att en tätare gallring ger högre utfall på virket, säger han och får medhåll av Thomas Leion som menar att i bestånd där träden står tätt blir träden jämntjocka och höga eftersom de måste tävla om att växa på höjden.

Mindre skogsmaskiner kräver inte så stora körvägar.

Mindre skogsmaskiner kräver inte så stora körvägar.

– I glesa bestånd blir det en kraftig avsmalning uppåt, ungefär som en pyramid, vilket innebär dålig avkastning för skogsägaren eftersom en större andel av de träden blir till bränsleflis, säger han.
För Jan Ivarssons del innebär det att skogen, som är planterad mellan 1988 och 1992, kommer att gallras mellan sex och tio gånger under omloppstiden som beräknas vara upp till 20 år längre, vilket Thomas Leion anser ligger i linje med granens högproduktiva åldersbegränsning. Denna ökade vitalisering kan enligt honom ge upp till femton procents högre tillväxt.

De smala stickvägarna lämnar mer odlingsytor.

De smala stickvägarna lämnar mer odlingsytor.

Tack vare den försiktiga förstagallringen räknar Jan Ivarsson med att få en ökad lönsamhet i de kommande gallringarna.
– Egentligen är det ganska självklart, man vill ju ha så mycket bra träd kvar som det är möjligt. Så jag är mycket nöjd med det här konceptet.

FAKTA | Gallringsspecialisten i Perstorp AB

  • Anställda: 0.
  • Omsättning: 1,8 miljoner kronor.
  • Ort: Kristianstad.
  • Källa: allabolag.se

Text och foto: Peter Fredriksson

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar