ANNONS

RT4

Tid är pengar – och i räddningsarbete även liv. Patenterade RT4 från Stucchi visar en ny dimension av multikopplingar. Den är utvecklad för användning tillsammans med räddningsverktyg, där det ställs stora krav på snabbhet, säkerhet, smidighet och höga tryck. Unoflow visade RT4 och andra världsledande multikopplingar på årets MaskinExpo.

Multikoppling RT4
RT4-kopplingen skiljer sig påtagligt från traditionella multikopplingar för hydraulik, men den ansluter flera ledningar i en sammankoppling och löser i och med detta dagligen problem för räddningspersonal över hela världen.

GRK3

I den pressade situation som en olycksplats innebär måste verktygsbyten ska gå snabbt och säkert. Med RT4:an kan dyrbar tid sparas – och liv räddas. RT4 klarar hela 700 bar.

Multiplatta GRK3
GRK3 är en multiplatta av standardtyp. Den passar bland annat för anslutningen mellan bilen och ett släp med lite större flödesbehov, exempelvis ett grussläp med en stor cylinder.

GRK3 klarar 189 liter per minut och ett maxtryck på 300 bar. Största fördelen är att GRK3 kan kopplas samman under tryck – upp till 250 bar i ena delen eller 150 bar i båda. En annan fördel är att plattan eliminerar felkopplingar.

Läs mer på www.fini.se.