Bilindustrin vill ha mer forskning

Bilindustrin vill ha mer forskning

Presshärdningstekniken som utvecklats i Luleå av företaget Gestamp Hardtech (f.d. SSAB Hardtech) och Luleå tekniska universitet står i fokus när mer än 200 internationella forskare och företag kommer till Luleå på konferens. Ökad efterfrågan på nya komponenter som gör bilar mer trafiksäkra och mer miljövänliga genom lägre vikt är högintressanta ämnen för forskarna och för bilindustrin.
– Efterfrågan på presshärdade produkter ökar stadigt och vi upplever nu en enastående tillväxt i en mängd olika tillämpningar, främst inom bilindustrin, säger Mats Oldenburg professor vid Luleå tekniska universitet och värd för konferensen.
”Hot Sheet Metal Forming of High-Performance Steel” är den fjärde internationella konferensen i en serie som Luleå tekniska universitet arrangerar i nära samarbete universitetet i tyska Kassel. Forskare från 20 länder väntas till Luleå 9 – 12 juni. Presshärdningstekniken har blivit den ledande tekniken vid konstruktion av lätta och starka komponenter till bl. a bilindustrin. Samtidigt kan en ny trend iakttas där en tredje generation tillverkande företag som producerar presshärdade komponenter har kommit in på marknaden.
– Det handlar ofta om större företag som tidigare i huvudsak använt kallforming av komponenter i sin produktion men som nu, efter noggranna studier och tester, skaffat sig kapacitet för att använda presshärdning, vilket innebär att det tillkommit kapacitet på den globala marknaden, säger Mats Oldenburg.
Ökad användning av nya komponenter innebär också utmaningar för industrin och för forskningen. Det som efterfrågas allt mer är forskning om processer för tillverkning av komponenter med skräddarsydda materialegenskaper. Ett annat exempel på forskningsfrågor, efterfrågade av industrin, är ytbeläggningar på verktyg och plåt samt friktion och slitage i verktyg för varmformning, s.k. högtemperaturtribologi.
– För framtiden kan vi redan nu se nya sätt att varmforma höghållfasta produkter. Ett nytt sådant exempel är teknologier för presshärdning inom sektorn tunga transporter. Med varmformning är det möjligt att producera komplexa, tjockare komponenter i höghållfast stål, med avsikt att minska vikten och på så sätt minska energiförbrukning och samtidigt öka transportkapaciteten, säger Oldenburg.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar