Kemikaliefri snytbaggebekämpning

Kemikaliefri snytbaggebekämpning

Foto: Sveaskog.

Foto: Sveaskog.

Just nu planteras det för fullt i våra svenska skogar. Målet med att helt utesluta användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbaggen är på väg att uppnås. Genom att FSC ställer krav på en giftfri plantering på hyggena drivs arbetet med att hitta alternativa lösningar framåt. Nu ökar både efterfrågan och produktionen av icke-kemiska bekämpningsmedel.

– Genom att FSC-skogsbruket fortsätter att kraftigt öka användningen av miljövänliga metoder för att bekämpa snytbaggen leder vi utvecklingen framåt, säger Tomas Ekström, ordförande i Svenska FSC och kvalitets- och miljöchef på Kinnarps.

Snytbaggen orsakar stora skador på barrträdplantorna på de planterade hyggena, detta leder till problem med föryngringen i skogen och kostar svenskt skogsbruk flera 100 miljoner kronor varje år. Snytbaggen, som är en skadeinsekt, finns spridd över hela Sverige och dödar stora mängder av plantor varje år.

För att skydda plantorna finns idag olika metoder att bekämpa snytbaggen; insekticider (kemiska bekämpningsmedel), gnagavskräckare som består av kemiska ämnen utan giftverkan, samt barriär- och beläggningsskydd som fysiskt hindrar baggen att nå fram till plantan. Utöver detta finns det även skogsskötselåtgärder, exempel på detta är bland annat hyggesvila då man väntar med plantering tills faran för att locka till sig snytbaggen är över.

Enligt FSC:s skogsbruksstandard är användningen av kemiska bekämpningsmedel förbjuden. Skogsbrukare kan dock söka dispens om det finns tungt vägande skäl. Av de som ansökt om dispens hos Svenska FSC för 2013 framgår att målsättningen är att minska andelen kemiskt behandlade plantor med 22 procent och i det närmaste dubblera användningen av plantor med barriär- och beläggningsskydd från 2012.

– Kemiska bekämpningsmedel är ett problem både för miljön och för de som arbetar med plantorna. GS har under många år jobbat för att minska giftanvändningen i skogen och nu ser vi en tydlig minskning. Det är FSC som driver denna utveckling och vi förväntar oss att detta inom en snar framtid är ett avklarat problem, säger Leif Johansson, central ombudsman för Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, GS.

Genom att fler skogsbrukare FSC-certifierar sig och följer FSC:s skogsbruksstandard så ökar både efterfrågan och produktionen av miljövänliga metoder. FSC ställer också krav på att skogsbruket ska gynna utvecklingen och införandet av miljövänliga, icke-kemiska metoder för bekämpning av skadegörare.

Aktuellt

ELKO blir mustaschbärare

ELKO blir mustaschbärare

Elko följer upp förra årets succéinsamling till förmån för cancerforskningen genom att i år helhjärtat stödja Mustaschkampen. Förra årets insamling...

Nya spridarmodeller

Nya spridarmodeller

Till kommande vintersäsong har Hilltip lanserat tre nya spridarmodeller, det utökade sortimentet täcker nu ett större omfång av fordon...

Scania släpper ny 13-liters etanolmotor

Scania släpper ny 13-liters etanolmotor

Lastbilstillverkaren Scania kommer nu med en ny 13-liters etanolmotor för nästa generations lastbilar. Parallellt fortsätter kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB...

Sopvals för grävmaskiner

Sopvals för grävmaskiner

YstaMaskiner lanserar nu en ny modell sopvals SV150 för grävmaskiner eller liknande bärare. Sopvalsen kommer att ha Zick Zack...

Nya generationens lastväxlare

Nya generationens lastväxlare

Hiab, en del av Cargotec,  introducerar nu den nya generationens lastväxlare, Multilift Ultima, med flera innovationer som är först...

Fler artiklar