Småländsk transportjätte

Småländsk transportjätte

A&E-Alwex-2a---Kopia

Alwex logotype syns i allt fler sammanhang. Under de senaste åren har företaget vuxit snabbt, och det är en utveckling som dess nye vd hoppas fortsätter.
– Vi har betydligt fler ben att stå på än vad som är vanligt när det gäller traditionella lastbilscentraler, säger Mats Lundmark.

Med närmare 200 anställda tillhör Alwex en av de större aktörerna inom transport­näringen i södra Sverige, och det var en av anledningarna till att han sökte tjänsten.

Mats Lundmark, 49, utsågs  till ny vd på Alwex förra året.

Mats Lundmark, 49, utsågs till ny vd på Alwex förra året.

– Företaget har gott rykte samtidigt som varumärket är känt. Du behöver inte köra speciellt många mil här i trakten utan att få syn på vår logotype, säger han och tillägger att han tycker att det är viktigt med en bred verksamhet med olika affärsidéer för att vidareutveckla företaget.

Mats Lundmark menar att Alwex ska vara mer än en lastbilscentral, och det är medveten satsning som pågått i flera år för att stärka varumärket.
– Vår ambition är att fortsätta att växa med kunderna och deras önskemål, säger han.
Inom affärsområdet Thermo & Distribution distribuerar man tempererade livsmedel i södra Sverige, bland annat via de egna terminalerna i Växjö och Kalmar. På Alwex huvudkontor i Växjö finns transportledningen som fungerar som spindeln i nätet och ser till att flödet fungerar. Bland kunderna finns större dagligvaruleverantörer som Ica, Coop, Arla och Bergendals-gruppen.

Affärsområdet Fjärr/Elit handhar framför­allt fjärr- och styckegodstransporter, men även transporter med bland annat lastväxlare, liftdumper, flisekipage och kranbil/lastväxlare. Inom affärsområdet Bygg & Anläggning handlar det framförallt om transport- och maskintjänster inom anläggningsområdet. I dag är affärsområdet Thermo & Distribution störst och därefter följer Fjärr/Elit och Bygg & Anläggning.

Trots att världskonjunkturen och därmed även den svenska ekonomin bromsat in ser det fortfarande ganska ljust ut i orderböckerna hos Alwex. Mats Lundmark räknar med att 2013 kommer att innebära en viss organisk tillväxt.

A&E-Alwex-3---Kopia

– Vi är i likhet med de flesta andra i transportbranschen beroende av hur det går för våra kunder. Skulle större infrastruktursatsningar stanna av, ja då påverkas även vi, säger Mats Lundmark som menar att just osäkerheten om framtiden gör att alternativa affärsområden blir extra intressanta.

Alwex Recycling AB är en nystartad återvinningsanläggning för sortering och behandling av industri och verksamhetsavfall, som ­sedan säljs vidare som bränsle. En av slutprodukterna är PTP som består av plast, trä och papper och där föroreningar som metaller och skrot avskilts.

Alwex har dessutom hyrt in sig i Icas gamla lager där man byggt upp en spridningspunkt med lager- och terminalverksamhet för dagligvaruhandeln.
– I Alvesta Intermodal AB driver vi en omlastningscentral som gör det möjligt att lasta från järnväg till lastbil och vice versa. Verksamheten är en del av det EU-finansierade Baltic Link-projektet och utgör den norra spridningspunkten, och det är en satsning som jag tror mycket på. När elektrifieringen av järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona är klar i höst ska gods kunna transporteras i 160 kilometer i timmen på järnvägarna genom Europa. Skandinavien ansluts via färjelinjen Karlskrona–Gdynia till den nya korridoren och blir därmed en viktig transportled genom Europa.

FAKTA:
Alwex är ett privat aktiebolag som ägs av 80 delägare som alla är leverantörer av transport- och maskintjänster till bolaget. Huvudkontoret ligger i Växjö och det finns även kontor i Kalmar, Udde­valla­ och Älmhult. Alwex har även terminalverksamhet i Alvesta, Kalmar och Malmö. Totalt disponerar delägarna 300 fordon och maskiner.

Text: Peter Fredriksson
Foto: Pelle Wahlgren

Läs också

Aktuellt

Miljöflyt för Dagab

Miljöflyt för Dagab

Gasfordon är en del av en medveten satsning från Axfoods sida, säger Helena Blom, Dagabs transportchef.

ANNONS ▼
Vägtrafiken i augusti

Vägtrafiken i augusti

Under augusti månad i år omkom 17 personer. Det är 12 färre omkomna än under augusti förra året.

Fler artiklar