ANNONS

Linda-Marie Jonsson är en ung lastbilsförare i Ljusdal, Hälsingland, som stortrivs med yrket.

Andelen kvinnliga lastbilsförare som är anställda i åkerier som är anslutna till Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA , ligger på fyra procent. När det gäller andelen kvinnor som rekryterats under det senaste året är siffran drygt dubbelt så stor, vilket framgår av TYAs rapport Rekrytering av lastbilsförare 2013.

– Nio procent av de nyrekryterade förarna är kvinnor vilket är en positiv trend, säger Bill Rehn, vd på TYA. En bidragande förklaring är att andelen kvinnor i gymnasiets inriktning transport, inom fordons- och transportprogrammet, har ökat under senare år. Enligt Sveriges officiella statistik var 18 procent av eleverna i årskurs två kvinnor under läsåret 2012/2013. Läsåret 2008/2009 var 11 procent kvinnor. Många åkerier efterfrågar idag en större andel kvinnliga lastbilsförare. Därför är det glädjande att fler kvinnor söker sig till transportutbildningarna och branschen.

Kortfattat om undersökningen
TYAs enkät genomfördes under april/maj 2013. Urvalet omfattade 2.065 företag varav 1.285 svarade, vilket motsvarar 62 procent. Undersökningen genomfördes av Statisticon på uppdrag av TYA.

Drygt 40 procent av BA-företagen har rekryterat lastbilsförare under det senaste året (maj 2012 – april 2013). Prognosen för maj till oktober 2013 är att 23 procent av BA-företagen troligen behöver anställa. Prognosen förra året, för perioden maj till oktober 2012, var 25 procent.

För mer information om rapporten, Rekrytering av lastbilsförare 2013, välkommen till TYAs hemsida, www.tya.se.