ETT travar vidare

ETT travar vidare
Foto: Volvo.

Foto: Volvo.

År 2009 startade forskningsprojektet En trave till, ETT, i Norrbotten. Testresultaten visar att koldioxidutsläppen och dieselåtgången minskar med 20 procent per transporterat ton från dessa virkestransporter. Nu breddas testerna till att omfatta andra platser i landet.

Projektet ETT leds och drivs av Skogforsk i Uppsala. Utöver Skogforsk så ingår Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Skogsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag, Parator, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna, och Riksförbundet för enskilda vägar.

ETT är modulsystem för skogstransporter och är förkortningen av En Trave Till. När projektet drog i gång var det med ett fordon som trafikerade vägarna i Norrbotten, mellan Överkalix och Piteå. Det speciella med fordonet är att det har en trave till. På travarna kan man lasta mer än på en konventionell timmerbil. Fordonet har fler axlar, är 30 meter långt, väger 90 ton och lastar 50 procent mer än en vanlig timmerbil. En rapport som kom för ett par år sedan visade att utsläppen av koldioxid och dieselförbrukningen minskade med 20 procent på de transporter som gjordes med ETT-bilen i Norrbotten.

– Det är väldigt bra resultat som kommit fram från körningarna däruppe. Att sänka koldioxidutsläppen och dieselförbrukningen så pass mycket är väldigt positivt. Det visade också att två ETT-fordon klarar av att utföra samma jobb som tre traditionella fordon, säger Jonas Byström, verksamhetsutvecklare på Holmen Skog i Örnsköldsvik.

Med färre tunga fordon i trafiken kommer också säkerhetsaspekten in i bilden. Sannolikheten att det blir högre säkerhet är mycket stor, menar man på Skogforsk. De har exempelvis studerat 700 omkörningar där man inte fann några negativa reaktioner alls hos de omkörande förarna.

Foto: Skogforsk.

Foto: Skogforsk.

Årsskiftet 2010/2011 bestämde man att försöka samla in än mer data. Man ville helt enkelt demonstrera ETT-fordon på andra områden i ­landet och på så sätt bredda verksamheten och öka intresset för projektet.
– Vi vill se hur det fungerar på andra platser för att verifiera de resultat vi fått från testerna i Norrbotten. Det är också viktigt att massmedia och olika beslutsfattare, ­exempelvis trafikpolisen, får se dessa fordon­ i trafiken med egna ögon, säger Jonas Byström.

Holmen Skog Region Iggesund, eller ETTdemo Iggesund som det kallas i projektsammanhanget, är utgångspunkten när nu Hälsingland ska bli testområde för ETT-fordon. Men det dröjer ett tag till innan det hela kan sjösättas.

Jonas Byström, verksamhetsutvecklare på Holmen Skog i Örnsköldsvik. Foto: Holmen.

Jonas Byström, verksamhetsutvecklare på Holmen Skog i Örnsköldsvik. Foto: Holmen.

– För tillfället pågår planering, och det är ett väldigt omfattande arbete. Det är mycket som ska stämma innan man kan dra igång. Först och främst måste man ha tillstånd för att framföra ett sådant fordon. En ansökan till Transportstyrelsen är inlämnad, det gjordes nu i våras och jag skulle tro att det tar ungefär ett år innan tillståndet är klart. Någon gång i början av 2014 skulle jag gissa att vi är igång i Hälsingland och Härjedalen, säger Jonas Byström.

På sikt tror man att ETT-fordonen kommer att slå igenom i allt större utsträckning. Men det krävs en del ­ytterligare tester och arbete för att detta ska bli verklighet. Den nya bilkonstruktionen är mycket lätt att hantera på olika vägtyper och trots att det väger sina modiga 90 ton så ökar inte slitaget på vägarna. Detta eftersom lasten fördelas på fler axlar. Däremot ökar belastningen på långa broar. Just den typen av problem hoppas man komma tillrätta med vid en breddad och mer storskalig testverksamhet.

FAKTA

  • ETT-projektet är ett samarbete mellan Skogforsk, Trafikverket, Volvo Lastvagnar, Skogsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag, Parator, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra Skogsägarna och Riksförbundet för enskilda vägar.
  • Projektet leds och drivs av Skogforsk. Följande partners ingår också: BergsFegen, Bilprovningen, Bjälmsjö Skog och Transport, Hiab, ExTe, Reaxcer, SSAB, Timmerlogistik Väst och Wabco. De praktiska testerna med ETTfordonet påbörjades i januari 2009.
  • ETT-fordonet har hittills kört 525.000 m och transporterat drygt 100.000 ton virke mellan Överkalix och Piteå. Under testet har skogsbruket sparat 71.000 liter diesel och minskat koldioxidutsläppen med 180.000 kg. ETT-fordonet är cirka 30 meter långt med bruttovikt på 90 ton och transporterar 65 ton virke.
  • Testkörningar och datorsimuleringar visar att körbarheten är lika bra som ett vanligt skogsfordon i rondeller och vid normala kurvor på grusvägar. Det krävs inte heller starkare dragbilar eftersom många av dragfordonen redan i dag har motorer på 500 och 600 hk. Dessa starka motorer klarar 90 tons bruttovikt.

Text: Ove Hansen.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar