ANNONS

Många däckverkstäder hanterar både bil- och lastbilsdäck.  Ett däck man framöver kan komma att få stifta närmare bekantskap med är super single-däcken. Dessa sparar dyrbart bränsle för åkarna på kontinenten.

 I Sverige är många skeptiska och fortsätter att köra med vanliga dubbelmontage. Skogsåkaren Marcus Nilsson har dock vågat testa super single och han är nöjd.

– Visst finns det vissa nackdelar med däcken, men samtidigt fungerar de bra även på skogsvägar, säger han och tillägger att när han började köra på super single väckte det en hel del uppmärksamhet i de lokala åkarkretsarna, där framförallt de äldre chaufförerna var skeptiska.

Många menade att det först och främst blir mer problem vid en eventuell punktering, men det är något som Marcus Nilsson löst genom automatisk däcktrycksövervakning som kan stötta vid en pyspunka så att de själva kan ta sig till närmsta däcksverkstad.

– En annan nackdel är att däcken fungerar inte så bra på extremt smala skogsvägar, då kommer hjulen för långt ut vid sidorna och ökar risken för att man kör ned i dikeskanten. Men det är i stort sett de enda nackdelar som vi konstaterat och det är ju egentligen bagateller jämfört med bränslebesparingen vid landsvägskörning. Däcken är lättare och genererar mindre luftmotstånd, så där finns många liter bränsle att spara, säger Marcus Nilsson som konstaterar att den större diametern på hjulen gör att det blir enklare att klättra över hinder och hålor på skogsvägarna.

Han säger att han inte något bra svar på varför den här typen av däck ännu inte slagit igenom på samma sätt i Sverige som i övriga Europa. Kanske handlar det om att många är konservativa och inte vill chansa på att använda nymodigheter, eller så är det så enkelt att den svenska lagstiftningen gynnar dubbelmontage eftersom man endast ställer krav på däckprofil på det ena däcket i paret.

– Jag har valt att prova super single på hela ekipaget, släp med supersingel är ju inget unikt i sig, men däremot är super single på drivande axel inte så vanligt. Viktbesparingen på bara bilen är 250 kilo på två axlar. Detta tillsammans med en förmodad bränslebesparing på mellan en till två deciliter milen gör att det blir en bra affär ju mer man kör. Super single på släpet ger en besparing på mellan två och tre deciliter milen samt en liten viktminskning jämfört med dubbelmonterade 19,5 tums hjul, säger han och tillägger att hans erfarenheter i stort sett motsvarar de resultat som tidigare studier från bland andra Skogforsk visat på.

I Skogforsk nr 15 från 2011 konstaterar man att de åkare som testat de extra breda singelhjulen på släpen var mycket nöjda och att de noterade att bränsleförbrukningen minskade samtidigt som släpet upplevdes som mer stabilt. Samtidigt menade några åkare att spårbildningen ökade speciellt under tjällossningsperioden, men att detta kunde minska om fordonet var utrustat med ett CTI-system som gör det möjligt att under färd variera däckens lufttryck. Vid ett fälttest i Uppsala fann Skogforsk att när extra breda singelhjul som har ett lågt lufttryck används så blir det mycket liten spårbildning.

Kalkylmässigt räknade Skogforsk med att en åkare kan spara 0,9 kronor per ton vid 90 kilometers transportavstånd genom super single, vilket kan innebära en besparing på cirka 40000 kronor per år jämfört med dubbelmontage.

Vid landsvägskörning svarar rullmotståndet för mellan 25 och 50 procents av lastbilens drivmedelsförbrukning. Övriga energiförbrukare är luftmotståndet som kan stå för upp till 50 procent samt fordonets tröghet vid till exempel accelerationer efter korsningar, tvära kurvor, gupp och andra hinder.

För ett långtradarekipage medför fem procents sänkt rullmotstånd cirka en procents lägre drivmedelsförbrukning, och här finns mycket att tjäna på att ha rätt luftryck. En tumregel är att tio procents lägre tryck ger en procents ökad drivmedelsförbrukning, vilket snabbt blir mycket pengar vid längre transportavstånd.

Ofta är det svårt att komma åt att kontrollera och justera lufttrycket i det inre av parmonterade driv- eller trailerdäck, vilket ytterligare talar för singelmonterade däck.

Marcus Nilsson menat att i en bransch där marginalerna hela tiden krymper gäller det att spara på allt som det går att spara på.

– Drivmedlet är en stor post, jag räknar med att det motsvarar en tredjedel av bolagets omsättning. Därför har vi jobbat stenhårt med att sänka bränsleförbrukningen, vilket vi lyckas riktigt bra med. Jämfört med när jag startade åkeriet 2008 har vi lyckats kapa förbrukningen med i genomsnitt åtta procent, och det innebär att marginalerna ökar samtidigt som vi inte behöver pruta på effektiviteten, säger han och tillägger att det finns många besparingar och effektiviseringar som man kan göra på egen hand.

Nilssons Skogsfrakt AB
Anställda: 8
Omsättning: 14,3 miljoner kronor
Ort: Tranås

Marcus Nilsson
Ålder: 31
Gör: Driver eget åkeri sedan 2088
Familj: Sambo Sofia och två barn
Intressen: Golf och bilar

Text och foto: Peter Fredriksson