Omkomna i trafiken under januari

ANNONS

Under januari 2015 omkom 14 personer och 166 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16:e februari 2015. Det är tre färre omkomna jämfört med januari månad 2014.

12 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, en var gående och en var cyklist. Sex bilister omkom i singelolyckor och fyra bilister omkom i mötesolyckor. Två av de omkomna var över 65 år och en var under 18 år.

Medelantalet omkomna i januari månad, under de föregående fyra åren 2011-2014, är 18 personer.

Under de senaste 12 månaderna (jan 2014-dec 2014) har 275 personer omkommit. Under de senaste föregående 12 månaderna (jan 2013-dec 2013) omkom 260 personer. Jämför man med ett 4-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 3 procent.

På grund av större bortfall under 2013 och 2014 av polisens inrapportering av olyckor med svåra personskador kommenteras inte antalet svårt skadade personer.

Transportstyrelsen

Foto: Transportstyrelsen

« »

© 2018 Svenska Media Docu AB - A DOCUnordic Company
Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal, Tel 0651-150 50
www.svenskamedia.se, post@svenskamedia.se

Policy för datahantering, integritet och cookies