ANNONS

Motorbranschen tar nu fram frivilliga, kvalitetssäkrande riktlinjer för bilverkstäders arbete. Det är ett svar på finansmarknads- och konsumentminister Per Bolunds (MP) krav efter att TV-programmet Kalla fakta (TV4) i oktober granskat åtta bilverkstäder.

I dagarna har ett första utkast presenterats internt i motorbranschen och godkänts.

Det innebär att innan året är slut ska en kvalitetssäkrande manual ligga framme. Den kommer bland annat att föreskriva att bilverkstadens hela verksamhet ska kvalitetsgranskas minst en gång om året genom en extern kvalitetsinspektör, så kallad tredjepartskontroll.

Det är Motorbranschens Riksförbund, MRF, som tillsammans med Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, svarar för arbetet. De nya riktlinjerna avser bilverkstäder som utför mekaniska arbeten på person- och lätta transportbilar upp till 3,5 ton.

– Vi kommer att distribuera manualen till samtliga medlemmar i MRF och SFVF samt övriga professionella verkstäder.

– Totalt rör det sig om knappt 4000 bilverkstäder som får ta ställning till om de ska tillämpa riktlinjerna och på frivillig grund ingå ett avtal om årlig kvalitetskontroll av verksamheten, säger Joachim Due-Boje, verkstadsansvarig inom MRF, och Bosse Ericsson, vd för SFVF, i ett gemensamt uttalande.

Redan finns ett antal företag, där Kontrollerad Bilverkstad och Dekra är bland de mest kända, som oanmält utför kvalitetskontroller av reparationer av personbilar hos verkstäder. Dessa frivilliga kontroller omfattar normalt inte verkstadens verksamhet, utan enbart enskilda fordon.

– Dock är vår uppskattning att minst 40 procent av landets bilverkstäder redan arbetar efter de riktlinjer som kommer att presenteras i vår manual, säger Joachim Due-Boje och Bosse Ericsson.

De nya riktlinjerna inriktar sig på områden som kvalitetsarbete, kompetens, ledarskap, teknik, arbetsmiljö med flera som är viktiga för att både kvalitetssäkra och utveckla verkstadens dagliga arbete.

Riktlinjerna är en av fem punkter i den åtgärdsplan som MRF presenterat efter branschmöte med finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) 2 december. Motsvarande arbete har även SFVF genomfört mot sina medlemmar och verkstäder utan organisationstillhörighet.

Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har ca 1200 medlemsföretag i Sverige, vilka omsätter över 100 miljarder kr/år.

MRF