ANNONS

Många entreprenadfirmor och lantbruk har råkat ut för dem – dieseltjuvarna. En av dem som blivit av med många liter diesel genom åren är Bo Kvist som driver Ivö Gräv utanför Kristianstad. Men till slut tröttnade han och bestämde sig för att ge igen. Han konstruerade tillsammans med en tekniker ett larm som visade sig vara effektivt i de tuffa miljöer som både entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner rör sig i.

I Sverige anmäldes under 2013 cirka 9600 stölder av diesel och bensin, vilket blir 26 stölder per dag. Värde av det stulna drivmedlet uppgår till minst100 miljoner kronor.

Brottsförebyggande Rådet (Brå) har tagit fram statistik som visar att Västra Götalands, Skåne och Stockholms län är mest drabbade. Siffrorna innefattar allt från större dieselstölder till smitningar från bensinstationer.

Hos Länsförsäkringar har man sett att dieselstölderna har ökat med nästan 60 procent under de senaste tio åren. Det finns dock ett mörkertal, eftersom det i alla försäkringar finns en självrisk och ibland uppgår inte det stulna värdet till självriskgränsen. Många tycker då inte att det är lönt att anmäla stölden.

Försöker hindra brott
För att få ut full ersättning från försäkringsbolagen måste tanklocken ha ett lås.

Det finns olika sätt att försöka förhindra stölder av diesel inom entreprenad- och lantbruksbranscherna. Man använder sig ibland av infärgning av dieseln och av DNA-spray, som är svårt att få bort och som effektivt kan fälla en tjuv om polisen slår till. Inhägnad av området där maskinerna finns är ett annat sätt att försöka stänga ute tjuvarna. Det finns också olika larm som används bland annat av åkerierna.

En som utvecklat ett larm speciellt för entreprenad- och lantbruksbranscherna är Bo Kvist på Ivö. Han driver sedan 12 år tillbaka företaget Ivö Gräv, men har arbetat i entreprenadbranschen under sammanlagt 35 år. Tillsammans med sonen Fredrik kommer han nu också att utveckla marknaden för larm och säkerhetssystem.

Tröttnade på stölder
– Jag har blivit av med ett stort antal liter diesel under årens lopp. Till slut tröttnade jag, förklarar han.

Han utvecklade för några år sedan, tillsammans med en tekniker, ett larm som kan användas i de tuffa miljöer som entreprenad- och lantbruksmaskiner befinner sig i.

– Jag beskrev hur jag ville att larmet skulle fungera och min kollega gjorde en teknisk specifikation av mina idéer. Vi provade larmet under flera år och gjorde några modifieringar. Nu har vi sett att det verkligen fungerar.

Nu har vi börjat erbjuda systemet till andra i branschen, eftersom vi vet att det finns ett stort behov, berättar Bo Kvist.

Larm med kamera
Varningssystemet består av en styrenhet, som måste sitta på en skyddad plats i hytten. En kamera som tar bilder kan sitta praktiskt taget var som helst på maskinen, huvudsaken att den tar bilder mot tanken, dit tjuvarna kommer förr eller senare. Kameran har en skyddskåpa, som gör att den både kamoufleras och skyddas mot smuts, väder och vind. Kameran aktiveras genom en rörelsedetektor. Till dessa enheter finns specialkablar. Dessutom ingår i systemet trådlösa sensorer som sätts på hytternas dörrar.

– Det är just den tuffa miljön som gör vårt larm lite unikt, eftersom kameraenheten riskerar att bli ganska smutsig, men den måste fungera ändå.

Hela larmet styrs via Smartphone. När varningssystemet aktiveras visas bilder i realtid på utvalda mobiltelefoner. Hela larmet aktiveras och avaktiveras också vid Smartphone.

Ring 112
Den som tar emot larmet via sin mobil bör omedelbart ringa 112 till polisen, som oftast genast rycker ut, eftersom det rör sig om ett pågående brott.

– Vi har fångat över 20 dieseltjuvar vid våra maskiner runt om i Skåne under den tid vi har haft larmet, berättar Bo Kvist.

För att lagligt kunna använda kameralarmet utan speciellt tillstånd behöver maskinerna stå på ett område dit allmänheten inte har tillträde. Lagen om kameraövervakning mildrades också något i fjol.

– Det finns snarlika larm på marknaden, men vårt är ett av få som är speciellt framtaget för entreprenad- och lantbruksmaskiner. De enheter som vi använder oss av finns alla sedan tidigare. Men vi använder tekniken på ett nytt sätt och vissa enheter har modifierats för att passa vårt system, säger Bo Kvist.

Larmet är helt och hållet utvecklat och ritat i Sverige, men tillverkas i Kina.

Text: Inger Evertson. Foto: Privat.