Kortnyheter

Uppdaterat regelverk för tankbilstransporter

SPBI REGELVERK Tankbilstransporter är en ny uppdaterad publikation framtagen i samverkan mellan SPBI och Sveriges Åkeriföretag. Det uppdaterade regelverket för transport av brandfarlig vätska med tankfordon träder i kraft den 1 januari 2015.

Ny standard, SS EN 13922, införs för elektroniskt överfyllnadsskydd med 10-polig kontakt, och aktuella fordon ska vara ombyggda senast den 1 jan 2017 enligt det uppdaterade regelverket. En ny checklista har också införts, för säkerhetskontroll av tankfordon. Säkerhetskontrollen ska genomföras av en oberoende instans och kontrollen är sedan giltig i max 13 månader. Kompetensintyg krävs av säkerhetskontrollant.

–  De nya reglerna medverkar till en säker hantering av petroleumprodukter och biodrivmedel vid tankbilstransport, och ger i förlängningen en bättre arbetsmiljö, säger Mårten Johansson teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

All dokumentation; SPBI REGELVERK Tankbilstransporter, Excelfil för säkerhetskontroll och instruktion för handhavande, avtalsförslag, bilagor med mera finns för nerladdning på SPBI:s hemsida http://spbi.se/bestall-ladda-ner/

www.akeri.se