Säkerhetstest i verklig miljö med ”simuleringsglasögon”

Säkerhetstest i verklig miljö med ”simuleringsglasögon”

Glasögon som visar en förstärkt verklighet och en styr- och bromsrobot är två av de verktyg som snart kan komma att användas i forskning gällande säkerhet i bilar. VTI har varit med och utvecklat verktygen i ett projekt som utvärderar nya metoder för att testa aktiva säkerhetssystem.

Utvecklingen går mot allt fler säkerhetssystem i våra fordon, som exempelvis automatisk inbromsning. För att dessa ska kunna utvecklas på ett säkert sätt krävs teknisk utrustning som kan användas för kostnadseffektiva, kontrollerade försök. Det är även viktigt att kunna utföra tester i komplexa trafiksituationer och höga hastigheter.

– En möjlighet att testa ett scenario på ett säkert och kontrollerbart sätt är att låta föraren uppleva en mix av verklighet och simulerad miljö på en testbana. Då kan man utnyttja fördelarna med simulering och fysiska tester samtidigt, säger Fredrik Bruzelius, forskare på VTI.

Som en del i ett större projekt har VTI tillsammans med Vehicle Dynamics & Active Safety Centre, Volvo Cars, utvecklat ett verktyg som närmast är att likna vid skidglasögon. I detta kan olika scenarier spelas upp framför testpersonens ögon. Med hjälp av ”glasögonen” kan man på detta sätt exempelvis testa hur förare och bil uppför sig när ett virtuellt fordon eller en älg dyker upp på kollisionskurs.

– Dels finns möjlighet att köra med endast simulerad miljö framför ögonen, men också med kamera som visar verkligheten samtidigt som skärmen lägger till virtuella moment, säger Björn Blissing, forskare på VTI.

De deltagande parterna i projektet har utvecklat både metoder och utrustning som kommer att innebära en ökad effektivite när det gäller att testa aktiva säkerhetssystem. Tillsammans med Autoliv har forskare på VTI även utvecklat en styr- och bromsrobot. Denna ska kunna användas i försök där det är för stora risker för människor att köra.

Next Generation Test Methods (NG-test) är ett FFI-finansierat forskningsprojekt där AB Volvo, Volvo Cars, Autoliv, VTI, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Chalmers och Halmstad Högskola medverkar. Projektet ska vara klart i mars 2015.

Text: Catharina Olsson-Lindh 

Foto: VTI/Eva Åström

 

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar